صفحه اصلي|اخبار|پیوندها|گالری عکس|تماس با ما

 

 
 
 
آغازمسابقات شنا مسافت کوتاه جام قهرمانی آذربایجان دربخش پسران
مسابقات شنا مسافت کوتاه جام قهرمانی آذربایجان از امروز (چهارشنبه) بارقابت پسران رده سنی 14-11سال درمحل استخرصدف پایگاه دوم شکاری تبریزآغازشد.
به گزارش روابط عمومی هیئت شنا، شیرجه و واترپلواستان؛ مسابقات شنای جام قهرمانی آذربایجان در رده های سنی 14-11 سال پسران از امروزچهارشنبه درمحل استخرصدف پایگاه دوم شکاری تبریز باحضور 250نفر درقالب 28تیم (قزوین-توابع تهران الف-توابع تهران ب-همدان-هرمزگان-کردستان-خراسان شمالی-خراسان رضوی-گیلان-اردبیل-آذربایجان غربی-اصفهان-فارس-البرز-زنجان-قم-هیئت شنای آذربایجان شرقی-استخرمیردامادتبریز-ایلام-چهارمحال وبختیاری-خوزستان-سمنان-ایلقارمراغه-کرمانشاه-پاس قوامین تهران-استخر9دی تهران-استخرآزادی تهران-استخرمفتح یگانه تهران)به صورت مسافت کوتاه پسران آغاز شد. این مسابقات به مدت2روزدرتاریخهای 12و13شهریور صبح وعصربرگزارمیشود.
 ٠٨:١٩ - چهارشنبه ١٢ شهريور ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
درپایان رقایتهای شنای مسافت کوتاه ((جام آذربایجان)) دختران:
تیم شناگران پیشتاز بانوان الف تهران فاتح مسابقات شنای مسافت کوتاه ((جام آذربایجان)) شد.
به گزارش روابط عمومی هیئت شنا،شیرجه وواترپلو استان،درپایان مسابقات شنای مسافت کوتاه ((جام آذربایجان)) دررده سنی 14-11سال دختران تیم شناگران پیشتاز بانوان الف تهران با 420 امتیاز مقام اول این مسابقات راکسب نمود. مسابقات شنا مسافت کوتاه ((جام آذربایجان)) دربخش دختران که باشرکت 18تیم ازروزیکشنیه 9شهریور آغازشده بود پس ازدوروزرقابت بین 150شناگر به کارخود پایان داد وتیمهای ستارگان دلفین الف تهران با 410 امتیازوخراسان رضوی با 390 امتیاز پس از تیم پیشتازان بانوان الف تهران،به ترتیب حائز مقامهای دوم وسوم شدند. این مسابقات در16 ماده(200مترآزاد،100مترکرال پشت،200مترپروانه،50متر قورباغه،50مترآزاد،200مترکرال پشت،100متر قورباغه،100*4 مترآزاد تیمی،100مترپروانه،200مترمختلط انفرادی،200مترقورباغه،100مترآزاد،50مترپروانه،50مترکرال پشت،100مترمختلط انفرادی و100*4مترمختلط تیمی)وبا قضاوت 35 داوردرمحل استخرصدف تبریزبرگزارگردید که درپایان نفرات برتر مواد مختلف مشخص شدند.لازم بذکر است اسامی نفرات برتر در((متن کامل))خبردرج گردیده است.
 ٢٢:٣٨ - دوشنبه ١٠ شهريور ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری دومین جشنواره فرهنگی ورزشی جوانان تبریز
دومین جشنواره فرهنگی ورزشی جوانان تبریزبا همکاری و مشارکت سازمان ورزش شهرداری تبریزروزجمعه 31مردادبرگزارگرديد.
به گزارش روابط عمومی هیئت شنا،شیرجه وواترپلواستان،دومین جشنواره فرهنگی ورزشی جوانان تبریز با همکاری و مشارکت سازمان ورزش شهرداری تبریز دربخش آقایان روزجمعه 31مرداد ماه سالجاري درمحل استخرميرداماد تبريز برگزارگرديد.مرحله دوم اين مسابقات در گروههای سنی 7 و زیر 7 سال، 12-8 سال، 14-13 سال و بالای 15 سال ودرمواد100متر،50متر و25مترقورباغه برگزارگرديد.نتايج اين مسابقات در((متن كامل))خبر بصورت فايل pdf ضميمه ميباشد.
 ٠٨:٢٤ - دوشنبه ١٠ شهريور ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
مسابقات شنا مسافت کوتاه جام قهرمانی آذربایجان بخش دختران:
شناگران برتر موادهشت گانه درپایان روزاول رقابتهای شنا جام آذربایجان مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومی هیئت شنا، شیرجه و واترپلواستان؛شناگران برترموادهشتگانه مسابقات شنای جام قهرمانی آذربایجان در رده های سنی 14-11 سال دختران درپایان روز اول این مسابقات مشخص شدند.این مسابقات که باحضور18 تیم وبارقابت 150 شناگر ازسراسرکشور ازروزیکشنیه 9شهریوردرمحل استخرصدف پایگاه دوم شکاری آغاز شده فردا نیزدربخش دختران ادامه خواهدیافت.اسامی شناگران برترمواد مختلف در((متن کامل))خبرآمده است.
 ٢٢:٥٤ - يکشنبه ٩ شهريور ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
مسابقات شنا مسافت کوتاه جام قهرمانی آذربایجان بخش دختران:
قهرمانان شنای مواد200متر پروانه و50مترقورباغه درمسابقات شنا مسافت کوتاه جام قهرمانی آذربایجان مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومی هیئت شنا، شیرجه و واترپلواستان؛قهرمانان شنای مواد200متر پروانه و50مترقورباغه درمسابقات شنا مسافت کوتاه جام قهرمانی آذربایجان مشخص شدند.این مسابقات که در رده های سنی 14-11 سال ازصبح امروزیکشنبه درمحل استخرصدف پایگاه دوم شکاری تبریز برگزارمیشود،باشناخت نفرات برترموادمختلف درحال برگزاری میباشد.نتایج ظهرامروز بشرح زیرمیباشد. درماده 200مترپروانه که باحضور35 شناگر برگزارشد نتایج زیربدست آمد: 1- وانیا ملک زاهدی ازتیم پیشتازان بانوان الف، مقام اول 2- سانیا سماک ازتیم ستارگان دلفین الف،مقام دوم 3- کیمیاکنعان ازتیم ناجیان راستین البرز،مقام سوم ماده 50متر قورباغه که باحضور36شناگربرگزارشد نتایج زیربدست آمد: 1- ریحانه غلامی ازتیم خراسان رضوی،مقام اول 2- رزنازنجیب الاشرافی ازتیم ستارگان دلفین الف،مقام دوم 3- پریا حسینی ازتیم ستارگان دلفین الف،مقام سوم 4- شقایق زنده دل ازتیم آذربایجان شرقی ، مقام چهارم
 ١٤:٣٩ - يکشنبه ٩ شهريور ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
مسابقات شنا مسافت کوتاه جام قهرمانی آذربایجان بخش دختران:
نتایج 2ماده ازمسابقات شنا مسافت کوتاه جام قهرمانی آذربایجان بخش دختران مشخص شد.
به گزارش روابط عمومی هیئت شنا، شیرجه و واترپلواستان؛نتایج 2ماده ازمسابقات شنای جام قهرمانی آذربایجان در رده های سنی 14-11 سال دختران از که ازصبح امروزیکشنبه درمحل استخرصدف پایگاه دوم شکاری تبریز باحضور18تیم برگزارمیشود مشخص شد. ماده 200مترآزاد که باحضور34 شناگربرگزارشد نتایج زیربدست آمد: 1-فاطمه ایل بیگی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول 2-مهسا مهمان نواز ازتیم خراسان رضوی مقام دوم 3-سانیا سماک ازتیم ستارگان دلفین الف مقام سوم ماده 100مترکرال پشت که باحضور36شناگربرگزارشد نتایج زیربدست آمد: 1-بهارامامی ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام اول 2-فاطمه زهراتجدد ازتیم قزوین مقام دوم 3-حنانه افشار ازتیم پیشتازان بانوان الف مقام سوم
 ١٢:٠٦ - يکشنبه ٩ شهريور ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
مسابقات شنا مسافت کوتاه جام قهرمانی آذربایجان بخش دختران:
قضاوت 35داوردرمسابقات شنا مسافت کوتاه جام قهرمانی آذربایجان
به گزارش روابط عمومی هیئت شنا، شیرجه و واترپلواستان؛درمسابقات شنا مسافت کوتاه جام قهرمانی آذربایجان بخش دختران ودررده سنی نوجوانان زیر14سال تعداد 35 داورقضاوت میکنند.این مسابقات که ازصبح امروز یکشنبه با حضور150شناگر درقالب 18تیم (دلفین الف،دلفین ب ، توابع تهران الف،توابع تهران ب ،داماش،داماش تهران،آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی،شیراز،اردبیل،خراسان رضوی،قزوین،دلفین سروش،ناجیان راستین البرز،برج اایرانیان،شناگران پیشتاز الف و شناگران پیشتاز ب )آغازشده است .اسامی داوران در((متن کامل))خبرآمده است.
 ١١:٠٠ - يکشنبه ٩ شهريور ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 
 
یادداشت و سخن روز

نظرسنجی
به نظرشما اولویت هیئت شنا،شیرجه و واترپلواستان آذربایجان شرقی درسال 1393 چه می تواندباشد؟

توسعه همگانی
توسعه قهرمانی
آموزش واستعدادیابی
توسعه شنای بانوان
برگزاری مسابقات مختلف استانی
میزبانی مسابقات کشوری

ساعت و تاریخ
چهارشنبه ١٢ شهريور ١٣٩٣
تبلیغات

 

 
صفحه اصلي|اخبار|پیوندها|گالری عکس|تماس با ما
بازديدکنندگان اين صفحه: 32140 | بازديدکنندگان امروز: 225 | کل بازديدکنندگان: 503621 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0.4688 ثانيه