چاپ        ارسال به دوست

شنا

مسابقات جام سرداران شهید آذربایجان

روز دوم ششمین دوره مسابقات شنا دختران “جام سرداران شهید آذربایجان” با اتمام ۱۴ ماده در دو رده سنی ۱۱-۱۲ سال و ۱۳-۱۴ سال به پایان رسید، این مسابقات با حضور ۸ تیم در دو رده سنی ۱۱-۱۲ سال و ۱۳-۱۴ سال به مدت دو روز در محل استخر آبادگران تبریز پیگیری شد که در پایان در رده سنی ۱۱-۱۲ سال تیم منطقه ۲ الف توانست قهرمان این دوره از مسابقات شود و تیم های منطقه ۲ ب و آذربایجان شرقی نیز مقام های دوم و سوم مجموع این رده سنی را کسب کردند.
همچنین در رده سنی ۱۳-۱۴ سال این رقابتها تیم منطقه ۲ الف توانست قهرمانی این رده سنی را نیز بدست آورد و تیم های منطقه ۲ ب و منطقه ۶ نیز مقام های دوم و سوم این رده سنی را کسب کردند.

مه لقا مهدوی مسئول کل این مسابقات با ابراز رضایت از عملکرد فنی این رقابتها، سطح شناگران داخلی این دوره را نسبت به سال گذشته که مسابقات به صورت بین المللی برگزار شده بود را بالاتر ارزیابی کرد و شور و اشتیاق دختران شناگر کشور را برای حضور در این رقابتها را بسیار بالا دانستند. وی همچنین از حضور سرکار خانم حافظی نماینده محترم فدراسیون شنا، مربیان، سرپرستان، داوران و تمامی عواملی که برای برگزاری این دوره تلاش کرده بودند تشکر و قدردانی کردند.

برای دریافت نتایج کلی مسابقات جام سرداران شهید آذربایجان بخش دختران در قالب فایل پی دی اف کلیک کنید.

 

نتایج نفرات برتر رده سنی ۱۱-۱۲ سال (روز اول)

۱۰۰ متر پروانه ۱۱-۱۲ سال

 1. نیایش اسکندری ۲۵-۱۲-۰۱
 2. نگین قپانوری
 3. نازنین زهرا عبدی

۵۰ متر قورباغه ۱۱-۱۲ سال

 1. نیوشا بیات ۶۶-۳۸-۰۰
 2. یکتا شرافتی
 3. ستایش اسکندری

۵۰ متر آزاد ۱۱-۱۲ سال

 1. یکتا شرافتی ۷۱-۳۰-۰۰
 2. ستایش اسکندری
 3. اسرا پناهی

۲۰۰ متر مختلط انفرادی ۱۱-۱۲ سال

 1. یکتا شرافتی ۹۹-۴۱-۰۲
 2. ستایش اسکندری
 3. هستی سوهانی

۱۰۰ متر کرال پشت ۱۱-۱۲ سال

 1. نگار افشار مهر ۸۴-۱۵-۰۱
 2. یکتا شرافتی
 3. آوینا بخشایش

۵۰ متر پروانه ۱۱-۱۲ سال

 1. نگین قپا نوری ۱۹-۳۳-۰۰
 2. نازنین زهرا عبدی
 3. نیایش اسکندری

۵۰*۴ متر آزاد تیمی ۱۱-۱۲ سال

 1. منطقه ۲ الف (اسکندری، اسکندری، قپانوری، شرافتی) ۷۷-۰۵-۰۲
 2. منطقه ۲ ب (بیات، سوهانی، بخشایش، عبدی)
 3. آذربایجان شرقی (جعفرنژاد، فرحناک، رسولی، پناهی)

 

نتایج نفرات برتر رده سنی ۱۳-۱۴ سال (روز اول)

۱۰۰ متر پروانه ۱۳-۱۴ سال

 1. مریم شیخ علیزاده ۰۷-۰۶-۰۱
 2. دینا امیر اسدی
 3. رزا رهبر

۵۰ متر قورباغه ۱۳-۱۴ سال

 1. مریم شیخ علیزاده ۰۰-۳۵-۰۰
 2. روژان اللهی
 3. وانیا دلاوری

۵۰ متر آزاد ۱۳-۱۴ سال

 1. مریم شیخ علیزاده ۴۰-۲۸-۰۰
 2. یاسمن صادقی
 3. آیناز شیخ عربی

۲۰۰ متر مختلط انفرادی ۱۳-۱۴ سال

 1. دینا امیر اسدی ۷۱-۳۵-۰۲
 2. ستایش پورتالاری
 3. رزا رهبر

۱۰۰ متر کرال پشت ۱۳-۱۴ سال

 1. مریم شیخ علیزاده ۸۸-۰۹-۰۱
 2. یاسمن صادقی
 3. رزا استیلایی

۵۰ متر پروانه ۱۳-۱۴ سال

 1. مارال مزلقانی ۹۳-۳۱-۰۰
 2. آیناز شیخ عربی
 3. رزا رهبر

۵۰*۴ متر آزاد تیمی ۱۳-۱۴ سال

 1. منطقه ۲ الف (شیخ علیزاده، اللهی، پورتالاری، صادقی) ۴۷-۵۷-۰۱
 2. منطقه ۶ (استیلایی، اسماعیلی، حمزه پور، شیخ عربی)
 3. منطقه ۲ ب (مزلقانی، ذرات بصیر، رهبر، میرزایی)

 

نتایج نفرات برتر رده سنی ۱۱-۱۲ سال (روز دوم)

۲۰۰ متر آزاد ۱۱-۱۲ سال

 1. یکتا هستی ۸۱-۲۲-۰۲
 2. هستی سوهانی
 3. نگین قپانوری

۱۰۰ متر مختلط انفرادی ۱۱-۱۲ سال

 1. ستایش اسکندری ۶۷-۱۴-۰۱
 2. یکتا شرافتی
 3. نازنین زهدا عبدی

۵۰ متر کرال پشت ۱۱-۱۲ سال

 1. آوینا بخشایی ۷۹-۳۴-۰۰
 2. نگار افشار مهر
 3. نگین قپا نوری

۱۰۰ متر قورباغه ۱۱-۱۲ سال

 1. ستایش اسکندری ۸۷-۲۳-۰۱
 2. یکتا شرافتی
 3. هستی سوهانی

۴*۵۰ متر مختلط تیمی ۱۱-۱۲ سال

 1. منطقه ۲ الف (افشار مهر، اسکندری، قپانوری، شرافتی) ۳۴-۱۹-۰۲
 2. منطقه ۲ ب (بخشایشی، بیات، رحمانی، عبدی)
 3. منطقه ۶ (ظریف برگی، قربانی، جهان دیده، اسحاق زاده)

۱۰۰ متر آزاد ۱۱-۱۲ سال

 1. یکتا شرافتی ۲۸-۰۶-۰۱
 2. ستایش اسکندری
 3. اسرا پناهی

۴*۱۰۰ آزاد تیمی ۱۱-۱۲ سال

 1. منطقه ۲ الف (شرافتی، اسکندری، قپانوری، اسکندری) ۰۹-۳۶-۰۴
 2. منطقه ۲ ب (رحمانی، سوهانی، بخشایشی، عبدی)
 3. منطقه ۶ (ظریف برگی، جهاندیده، قربانی، اسحاق زاده)

 

نتایج نفرات برتر رده سنی ۱۳-۱۴ سال (روز دوم)

۲۰۰ متر آزاد ۱۳-۱۴ سال

 1. مریم شیخ علیزاده ۱۸-۱۳-۰۲
 2. دینا امیر اسدی
 3. رزا رهبر

۱۰۰ متر مختلط انفرادی ۱۳-۱۴ سال

 1. مریم شیخ علیزاده ۶۳-۱۰-۰۱
 2. ستایش پور تالاری
 3. رزا استیلایی

۵۰ متر کرال پشت ۱۳-۱۴ سال

 1. یاسمن صادقی ۶۶-۳۱-۰۰
 2. مریم شیخ علیزاده
 3. آیناز شیخ عربی

۱۰۰ متر قورباغه ۱۳-۱۴ سال

 1. روژان اللهی ۷۸-۱۹-۰۱
 2. وانیا دلاوری
 3. ستایش پور تالاری

۴*۵۰ متر مختلط تیمی ۱۳-۱۴ سال

 1. منطقه ۲ الف (صادقی، الهی، شیخ علیزاده، پورتالاری) ۱۳-۱۱-۰۲
 2. منطقه ۲ ب (میرزایی، دلاوری، مزلقانی، ذرات بصیر)
 3. منطقه ۶ (استیلایی، نواده، اسماعیلی، شیخ عربی)

۱۰۰ متر آزاد ۱۳-۱۴ سال

 1. مریم شیخ علیزاده ۸۱-۵۹-۰۰
 2. یاسمن صادقی
 3. رزا رهبر

۴*۱۰۰ آزاد تیمی ۱۳-۱۴ سال

 1. منطقه ۲ الف (صادقی، پورتالاری، اسدی، شیخ علیزاده) ۰۳-۲۰-۰۴
 2. منطقه ۲ ب (میرزایی، مزلقانی، رهبر، ذرات بصیر)
 3. منطقه ۶ (استیلایی، شیخ عربی، حمزه پور، اسماعیلی)

 


٢٠:٤٠ - چهارشنبه ٧ آذر ١٣٩٧    /    شماره : ١٤٠٣    /    تعداد نمایش : ١٩١خروج